Araştırma

Gıda İntoleransı Tespitinde 35 Yılı Aşkın Deneyim...

Biz Yorktest olarak, en yüksek standartlarda hizmet verebilmek için çalışma şartlarımızı sürekli olarak gözden geçiririz. İngiltere'de ve tüm dünyada gıda intoleransından yakınan pek çok kişi sağlıklarına kavuşmak için 30 yıldır YorkTest'in laboratuvar programlarından yararlanıyor. Araştırmalarımız müşterilerimize beslenme düzenlerini optimize etmede ve daha sağlıklı bir yaşam süremelerinde yardımcı olmaktadır. Aşağıda belirtilen araştırmalarımız bu konuda size bir fikir verecektir.

blank
blank

YorkTest Klinik Çalışmaları

YorkTest Anketleri

York Üniversitesinin Araştırma Sonuçları

Allergy UK tarafından yaptırılan bir ankette, YorkTest (ya da bilimsel adıyla, gıdaya özgü IgG enzim-bağlı immünosorban tayini (ELISA) kan testi) yaptıran ve çok çeşitli kronik tıbbi sorunlar bildiren 5286 kişiyle görüşülmüştür.

Hastaların diyete sıkı bir şekilde uyan %75'inde belirgin bir iyileşme görülmüştür.
Hastaların tavsiyelerden fayda gören %68,2'si üç hafta içinde yararlı etkileri hissetmiştir.
Yorktest Üniversitesinin araştırma sonuçları aşağıdadır.

Bildirilen Başlıca Sağlık Sorunu Fayda Gördüğü Bildirilen Kişi Yüzdesi (%)
Düşük Enerji
örn. Yorgunluk, uyuşukluk
87%
Sindirim Sistemi
örn. Hassas Bağırsak Sendromu, Şişkinlik vb.
80%
Solunum
örn. Astım, Solunum Güçlüğü, Rinit
72%
Nörolojik
örn. Migren, Baş Ağrısı
78%
Dermatolojik
örn. Egzema, Akne, Sedef Hastalığı, Kaşıntı
76%
Kas-İskelet
örn. Artrit, Romatizma, Eklem ağrıları
64%
Psikolojik
örn. Depresyon, Dikkat Bozukluğu ve Hiperaktivite, Panik Atak
81%

Hassas Bağırsak Sendromu (IBS) Klinik Çalışması

GUT tıp dergisinde Hassas Bağırsak Sendromu tanısı konulan hastalara odaklanan bir klinik çalışma yayımlandı. Çalışma, South Manchester Üniversite hastanesi tarafından tasarlandı ve ayakta tedavi gören 150 İBS'li hasta çalışmaya katıldı. Hastalara YorkTest Laboratuvarları gıdaya özgü IgG antikor testi yapıldı, ardından test sonuçlarına dayalı olarak bir çıkarma diyeti uygulandı.

Hastalar randomize şekilde iki gruba ayrıldı. Birinci grup, YorkTest kan testi sonuçlarına göre soruna yol açan gıdaların çıkarıldığı bir diyet uyguladı. İkinci gruba ise reaksiyon göstermedikleri gıdaların çıkarıldığı sahte bir diyet uygulandı. Çalışmada hastalar üç ay boyunca izlendi ve semptomların ciddiyet düzeyi kaydedildi.

Çalışma, test sonuçlarına dayalı olarak uygulanan diyetin “önemli düzeyde daha etkili" olduğunu ve bu hastaların İBS semptomlarında “klinik olarak anlamlı iyileşme" görüldüğünü ortaya çıkardı.

2005 Migren Araştırması

Migren hastalarında gıda intoleransı belirtileri bulunup bulunmadığı ve hastaların durumunun YorkTest gıdaya özgü IgG antikor testi sonuçlarına göre belirli gıdaların diyetten çıkarılması yoluyla iyileşme gösterip göstermediği bir Migren Çalışması ile araştırılmıştır. Hastalar Birinci Basamak polikliniklerinde seçilmiş ve belirli gıdalardan uzak durarak diyetlerini değiştirmeleri tavsiye edilmiştir. Diyet değişikliğine giden hastaların durumu 2 ay boyunca izlenmiştir.

Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: “Migren hastalarının önemli bir oranı sorun oluşturan gıdaların kesilmesi yoluyla diyet değişikliğinden fayda görmüştür." Ayrıca, “hastaların %60'tan fazlası şüpheli gıdaları diyetlerine tekrar dahil ettiklerinde migren semptomlarının tekrarladığını bildirmiştir." Çalışmayı yapan araştırmacıların yorumu şöyledir: “Bu araştırma, migren ile gıda intoleransının ilişkili olabileceğini ve belirli gıdaların diyetten çıkarılarak yapılacak diyet değişikliğinin migren için potansiyel olarak etkili bir tedavi olabileceğini göstermektedir.

2011 Migren Araştırması

York Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, daha önceki Migren Çalışması bulgularını desteklemektedir. 167 hastanın katıldığı ve Ağustos 2011'de yayımlanan randomize kontrollü çalışma, YorkTest Yiyecek İçecek Testi ile tavsiye edilen diyetin 4 hafta uygulanmasından sonra migren benzeri baş ağrısı sıklığının %23 oranında azaldığını göstermiştir. King's College Hastanesi baş ağrısı kliniği şefi ve Migraine Action adlı migren derneğinin tıbbi danışma kurulu üyesi Dr. Andrew Dowson, çalışma ile ilgili şunları söylemektedir: “Migren ile gıda intoleransı arasında ilişki olabileceği uzun zamandır düşünülmekteydi.

Yapılan son araştırma, migrenli hastaların tetikleyici gıdaların çıkarıldığı özel diyetler uyguladığında semptomların önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir. Ancak, migren tedavisinde aynı model herkese uymaz, herkesin kendine özgü tetikleyici bileşiminin belirlenmesi gerekir. Stres ve uyku düzensizliği gibi faktörler de bu tetikleyiciler arasında yer alabilir. Gıda intoleransı ile migren arasındaki ilişki, daha ayrıntılı araştırma gerektiren çok ilginç bir alan."

2011 Migren Anketi

Migraine Action adlı migren derneği tarafından 1000 migrenli hasta ile yapılan bir anket, sık sık nöbet geçiren hastaların üçte ikisinin belirli gıdalardan şüphelendiğini ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, ağır migren nöbetleri yaşayan kişilerin %85'inde tetikleyici gıdalar belirlenip bunlardan uzak durduklarında semptomların azaldığı görüldü. York Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırma da bu anketin sonuçlarını doğrulayarak, YorkTest Yiyecek İçecek Testi kullanıldığında 4 hafta sonra migren nöbeti sıklığının yaklaşık dörtte bir kadar (%23) azaldığını ortaya çıkardı.

King's College Hastanesi baş ağrısı kliniği şefi ve Migraine Action adlı migren yardım derneğinin tıbbi danışma kurulu üyesi Dr. Andrew Dowson, çalışma ile ilgili şunları söylemektedir: “Migren ile gıda intoleransı arasında ilişki olabileceği uzun zamandır düşünülmekteydi. Yapılan son araştırma, migrenli hastaların tetikleyici gıdaların çıkarıldığı özel diyetler uyguladığında semptomların önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir. Ancak, migren tedavisinde aynı model herkese uymaz, herkesin kendine özgü tetikleyici bileşiminin belirlenmesi gerekir. Stres ve uyku düzensizliği gibi faktörler de bu tetikleyiciler arasında yer alabilir."

Ara